Новини

Предложения от сдружение "Местен бизнес Разград" във връзка с проектни и инвестиционни предложения за ПИРО 2021-2027 г. на Разград

 I.Предложения за проектни и инвестиционни намерения:

 1. Изграждане на паркинг-зона над коритото на р.Бели Лом и обявяване на конкурс за архитектурен дизайн за Покрити мостове с магазинчета , кафенета и тераси .
 2. Изграждане и оборудване на тематично фокусирана лаборатория, обслужваща региона и цялата страна. Лабораторията може да се използва за измерване и стандартизиране на различни по типове, продукти.
 3. Създаване и развитие на споделени работни пространства. Бизнес център – 2 на територията на бившата „Жандармерия” и „Полка”; Бизнес център – 3 на територията на бившето ОПСО - за реализиране на идеите по т.1 и т.2. Създаване на условия за осъществяване на дейностите от проявилите интерес местни и други предприемачи.
 4. Реконструкция и модернизация на градския Колодрум и превръщането му в многофункционално съоръжение, което да може да се използва за спортни и културни прояви (концерти, фестивали, конкурси, хепънинги и др.).
 5. Реконструкция на Северен градски парк и Южен Градски парк , творчески сцени и спортни площадки.
 6. Изграждане на тип „Сървайвър” атракция на територията на местност „Пчелина” с различни препятствия за деца и възрастни. Водни атракции на двата язовира.
 7. Изграждане и оборудване на многофункционална зала за потребностите на местната общност, гости на Разград и региона, за минимум 150 човека .
 8. Поставяне на рекламни и указателни табели на околовръстния път за архитектурния резерват „ Сборяново” и „Демир баба теке” . Рекламни табели на всички входове в града , популяризиращи историческите забележителности в Област Разград.
 9. Подобряване на инфраструктурата и изграждане на нова такава, с цел улесняване на дейността и достъпа до производствените фирми, например – зоната около завод „Дружба” и промишлената зона в началото на с.Ушинци.
 10. Учредяване на „Агроколеж” ( кандидатстване , лицензиране и др.необходими процедури), с цел – привличане на млади хора в града. Прилагане на дуална форма на обучение след 10 клас.
 11. Подобряване на инфраструктурата в града- тротоари, бордюри и др. Реорганизция на движението около Градския пазар.

II. Дейности и изпълнение:
 1. Обсъждане на предложените идеи с гражданите на Разград.
 2. Проучване на условията за/и създаване на ПЧП между Общината и частни субекти.

III.Как ще се финансират предложенията - европрограми, ПЧП, и/или комбинирано:
Чрез европрограмите от новия програмен период 2021-2027 г. и/или чрез публичночастно партньорство, с привличане на заинтересовани частни субекти – предприемачи.

Координати за връзка:
Субект -  Сдружение „Местен бизнес Разград”
Име и фамилия – Теодора Тодорова Иванова - Председател
Телефон  - 0889530050
Е-мейл : info@mbrazgrad.com

Открий фирмата, от която имаш нужда

Виж всички фирми